Flash Aplikacija

Klikom na link aktivirajte flash aplikaciju

Aplikacija učitava slike JPEG i PNG formata, rezolucija slike mora biti manja od 2000 piksela.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili imate problem sa aplikacijom kontaktirajte nas putem email-a majice@majice.rs